Home / Tag Archives: برنامه تمرینی پشت بازو بانوان

Tag Archives: برنامه تمرینی پشت بازو بانوان

رهایی از شر افتادگی پشت بازو

یکی از قسمت هایی که بدن در آن چربی ذخیره میکند پشت بازو میباشد در بانوان به دلیل اینکه نسبت به مردان کمتر از بازوهای خود کار میکشند این چربی های ذخیره شده بیشتر میشوند  و حالت افتادگی به بازو ها دست پیدا میکند در این مقاله از نسل آهن …

بیشتر بخوانید
جشنواره آخر هفته نسل آهن
فروش ویژه امروز