Home / Tag Archives: در بدنسازی چه میوه ای بهتره

Tag Archives: در بدنسازی چه میوه ای بهتره

بهترین زمان مصرف میوه برای بدنسازان

به یاد داشته باشید که میوهها را بعد از خوردن غذا میل نکنید، کارشناسان تغذیه بر این باورند که میوهها باید زمانی خورده شوند که معده خالی است .اگر میوهها را بعد از خوردن غذا میل کنید، نقش مهمی در مسموم کردن سیستم بدنتان خواهند داشت، در این حالت بدنتان …

بیشتر بخوانید
جشنواره آخر هفته نسل آهن
فروش ویژه امروز