Home / Tag Archives: راهنمای تمرین ساق پا

Tag Archives: راهنمای تمرین ساق پا

چند قدم تا انفجار عضلات ساق پا

داشتن عضلات ساق پای زیبا ملاک ساختن یک پایین تنه ی کامل میباشد ، هر بدنسازی چه مرد و چه زن  ،بدون داشتن ساق پا مناسب نمی تواند ادعا کند که پاهای کاملی ساخته است شما باید به عضلات ساق پای خود به دید یک عضله جدا گانه نگاه کنید …

بیشتر بخوانید
جشنواره آخر هفته نسل آهن
فروش ویژه امروز