برچسب -راهنمای ساهت عضلات سرشانه

علم تمرین

دلایل عدم رشد سرشانه ها

سرشانه ها از عضلات مهم همه ی  افراد عم از  حرفه ای  و مبتدی می باشد و همیشه جلوی چشم هستند چه در زیر لباس و چه بر روی استیج ،این عضله حتی در حالت عادی ایستادن...

تبلیغات

جمعه سیاه همراه با نسل آهن