برچسب -قهرمان اسحاق قویدل

قهرمان های بدنسازی

قهرمان اسحاق قویدل

اسحاق قویدل بدون شک یکی از آینده دار ترین ورزشکاران حال حاضر پرورش اندام ایران میباشد، او دارای بدنی بینظیر و استعداد فوق العاده ی میباشید. اسحاق متولد سال...

تبلیغات

تخفیف ویژه تجهیزات ورزشی