برچسب -قهرمان های پرورش اندام

قهرمان های بدنسازی

قهرمان رضا زینتلو

پهلوان رضازینتلو یکی از پرورش اندام کاران بسیار موفق و با اخلاق ایران است . این قهرمان علاوه بر قهرمانی در رشته پرورش اندام توانسته است تا در رشته های رزمی نیر...

تبلیغات

تخفیف ویژه تجهیزات ورزشی