برچسب -مسابقات بدنسازی مالزی 2011

قهرمان های بدنسازی

قهرمان محرم پناهی

استاد محرم پناهی یکی از بهترین بدنسازهای چند سال اخیر ایران و یکی از با دانش ترین مربی های ایرانی حال حاضر جهان است. محرم پناهی را بدنسازی را از سال ۱۳۷۲ به...

تبلیغات

جمعه سیاه همراه با نسل آهن