برچسب -مسابقات جهانی بدنساری 2011

قهرمان های بدنسازی

قهرمان حسن رهنماییان

حسن رهنماییان از قهرمانان خوب و نامی کشور عزیزمان ایران است، او در سال ۱۳۵۹ در شهر بروجرد به دنیا آمده است. حسن رهنماییان در سال ۷۶ اولین مسابقه ی رسمی خودش را...

تبلیغات

جمعه سیاه همراه با نسل آهن