برچسب -هادی چوپان

قهرمان های بدنسازی

قهرمان هادی چوپان

قهرمان هادی چوپان پرچم دار جدید پرورش اندام ایران در مسابقات جهانی در بین حرفه ای ها میباشد. هادی چوپان متولد سال ۱۳۶۶ در شهر شیراز است، طرفدارنش به او لقب گرگ...

تبلیغات

جمعه سیاه همراه با نسل آهن