برچسب -mojtaba notarki

قهرمان های بدنسازی

قهرمان مجتبی نوترکی

مجتبی نوترکی یکی از بهترین بدنساز های سنگین وزن حال خاضر ایران است. او تحت حمایت شرکت ترک نوتریشن در مسابقات شرکت میکند. او توانست تا در مسابقات مستر المپای...

تبلیغات

تخفیف ویژه تجهیزات ورزشی