آمینواسید ها

افزایش میزان آمینو اسیدهای خون علاوه بر مصرف غذاهای پر پروتئین می تواند به دلیل افزایش میزان هورمون رشد و انسولین باشد افزایش این هورمونها در حالیکه سبب افزایش مبزان آمینو اسید ها می شوند همزمان سبب کاهش کاتابولیسم عضله شده موجب افزایش پاسخ های آنابولیکی نیز می شود.

 

10-best-tasting-amino-acid-supplements-facebook1

 

تحقیقات نشان داده اند که هضم آمینو اسید های شاخه دار محیط و وضعیت های هورمونی را تعدیل می کند .
اطلاعاتی در دست است که آمینو اسید ها عمدتا میتونین و دی پپتید متیونین, گلوتامین, تریپتوفان و ایزولوسین دارای اثرات آنابولیکی هستند:
آنها ساخت پروتئین را برای ترمیم و بهبود زخم های عضلانی افزایش می دهند این مواد می توانند از افزایش سطح گلوکوکورتیکوئید در بیماران دیابتی ممانعت به عمل آورند ولیکن مطالعات بیشتری نیاز است تا این یافته ها در مورد بیماران دیابتی تثبیت شود.
مصرف پروتئین پس از تمرین به دلیل افزایش سطح هورمون رشد و انسولین دارای اثرات آنابولیکی است افزایش میزان آمینو اسید های در دسترس بطور مستقیم بر ساخت پروتئین بخصوص در چند ساعت اول پس از تمرین اثر گذار می باشد .
بطور طبیعی سرعت ساخت و تجزیه پروتئین و انتقال آمینو اسید ها پس از تمرین افزایش یافته و انتخاب هر یک به در دسترس بودن آمینو اسیدها بستگی دارد.
اگر آمینو اسید های در دسترس پس از تمرین زیاد شوند سرعت تجزیه کاهش یافته و به عبارتی سرعت ساخت پروتئین بیش از سرعت تجزیه آن می باشد که در نتیجه آن افزایش پروتئین های انقباضی سلولی است پس ضروری است که بلافاصله پس از تمرین میزان جذب آمینو اسید ها را افزایش دهیم.
در درجه دوم غذاهای جذبی نیز از طریق افزایش رها سازی انسولین سبب ساخت پروتئین خواهند شد چرا که انسولین بطور مستقیم ساخت پروتئین عضله را تحریک کرده و در برخی موارد نیز تجزیه پروتئین را کاهش می دهد بهبود تعادل انرژی می تواند ناشی از تعادل پروتئین عضلانی باشد.
روش جذب غذا برای تحریک ساخت پروتئین عضله از طریق افزایش تحویل آمینو اسید ها به عضله با اهمیت تر است.

 

آمینو اسید های شاخه دار: لوسین ایزولوسین و والین

آمینو اسید های شاخه دار BCAA دارای یک زنجیره کربن هستند که از کربن خطی اصلی منشعب می شود .

طبق تحقیقات BCAA مانند ایزولوسین و والین دارای اثرات آنابولیکی و ضد کاتابولیکی می باشند.

در عضلات اسکلتی و قلبی افزایش غلظت این سه آمینو اسید شاخه دار یا لوسین به تنهایی سبب بروز اثرات افزایشی ذخایر تمامی آمینواسید شاخه دار یا لوسین به تنهایی سبب بروز اثرات افزایشی ذخایر تمامی آمینو اسید ها برای تحریک ساخت پروتئین شده و مانع تخریب پروتئین ها می شوند.

یک پینگ

  1. پینگ‌بک: مکمل های آمینو اسید را بیشتر بشناسید | سایت بدنسازی نسل آهن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *