فواید یا عوارض استروئیدهای آنابولیک خوراکی

متاسفانه امروز مصرف استروید ها در میان ورزشکاران مبتدی و حرفه ای رواج زیادی پیدا کرده است

ما در این مقاله از مجله نسل آهن قصد داریم تا شما را با فواید و عوارض برخی از پرکاربردترین و رایج ترین استروئید های آنابولیک آشنا کنیم.تا شما متوجه شوید ایا با این حجم از عوارض مختلفی که برای این داروها ذکر میشوند،به خاطر چند کیلو افزایش وزن و یا مقداری خشک شدن بدن ، این داروها ارزش استفاده کردن را دارند یا خیر؟

با توجه به وجود انواع مختلف استروید ما در این مقاله فقط به بررسی مهم ترین استروید های انابولیک خوراکی میپردازیم.

تعریف استروید های آنابولیک:

استروئيد هاي آنابوليک رده اي از دارو ها هستند مشتمل بر هورمون مردانه تستوسترون و گروهي از تستوسترون هاي مصنوعی كه در مقادير مختلف براي بدنسازي و افزايش حجم عضلات در رشته های ورزشی مختلف بكار مي روند .این مواد موجب افزایش حجم پروتئین در داخل سلول، مخصوصا سلولهای عضلات اسکلتی می‌شوند.

اين داروها در زمينه هاي مختلف پزشكي هم چون درمان بيماري هاي عضلاني خاص، بعضي كم خوني ها، بيماري ايدز، سرطان پيشرفته پستان و پوكي استخوان مصرف مي شوند. یکی از دلایل استفاده نادرست از استروئیدها، بهبود مهارت های ورزشی است.

استروئیدهای آنابولیک موادی مصنوعی هستند که ساختمان شیمیایی آنها شبیه هورمون های جنسی مردانه (آندروژن ها) است و به این خاطر نقش های زیستی این هورمون ها را تقلید می کنند.

آنها رشد ماهیچه های اسکلتی (اثرات آنابولیک) و خصوصیات جنسی مردانه (اثرات آندروژنی) را تقویت می کنند و اثراتی دیگری نیز دارند. بنابراین ، واژه « استروئیدهای آنابولیک آندروژنیک » نام مناسب تری برای این ترکیبات است.به هرحال، استفاده از واژه استروئیدهای آنابولیک مرسوم شده است.

عوارض کلی مصرف استرویدهای آنابولیک:
آثار جسماني : كلفت شدن صدا، رويش موي مردانه بر سطح بدن، تاس شدن سر، جوش هاي چركي، بسته شدن زودرس صفحات رشدي استخواني و در نتيجه كوتاهي قد و كاهش توليد اسپرم. به دليل تغيير در ميزان چربي هاي مفيد و افزايش خطر عوارض قلبي ناشي از آن نيز خطرناك هستند . انفاركتوس قلبي، بزرگ شدن قلب، اثرات كبدي و يرقان، تومورهاي خوش خيم و بدخيم كبد، سرطان پروستات، كوچك شدن حجم بيضه ها، بزرگ شدن پستان ، قاعدگي نامنظم و اختلال در خواب.
آثار رواني :تحريك پذيري، خشونت، شيدايي، افسردگي، هذيان هاي بدبيني و بزرگ منشي
عوارض در زنان اكثراًغير قابل بازگشت است .

مقالات ارائه شده در این بخش،صرفا جهت افزایش اطلاعات شما در زمینه این داروها می باشد. ضمنا مقادیر گفته شده در این مقالات جنبه تئوری دارند و استفاده از این دارو ها به هیچ وجه توصیه نمی شود.

معروف ترین و پرکاربردترین استروید های آنابولیک خوراکی :

دیانبول(متاندیون)

دیانابول یکی‌ از محبوب‌ ترین استروئید‌های آنابولیکی میان بدن سازان می‌باشد و این محبوبیت به خاطر فاکتور‌های گوناگونی می‌باشد که در زیر بیان میشود :
موجود در دوز‌های متنوع (نظیر ۵ میلی‌گرم، ۱۰ میلی‌گرم و قرص‌های ۵۰ میلی گرمی)
طول دوره کوتاه ۵ هفته ای
ارزان تر بودن نسبت به سایر استروئید‌های آنابولیک

‫دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل ﯾﮏ اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ ﺧﻮراﮐﯽ و ﺗﺰرﯾﻘﯽ موثر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل Dianabol:(17-alpha-methyl-17beta-hydroxil-androsta-1.4dien-3-on ‫اﺛﺮات ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺴﻢ و ﺳﺎخته ﺷﺪن ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﺑﺪن دارد .

دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل به دلیل نوع و فرمول ساخت ﺷﺒﺎهت ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی ﺑﺎ اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮن دارد وﻟﯽ ﺧﻮاص آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ آن از اﮐﺴﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و به همان مقدار نیز عوارض جانبی کمتری ایجاد می کند.

دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺧﻮن و ﺑﺎﻻﻧﺲ آن ﺗﻮﻟﯿﺪ و همچنین ﺟﺬب بهتر ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ در ﻋﻀﻼت را اﻓﺰاﯾﺶ داده و ﺳﺒﺐ رﺷﺪ ﺗﻮده ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺪن ﻣﯿﮕﺮدد از اﯾﻦ رو دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل ﺟﺰء اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪهای ﺑﺴﯿﺎر ﻗﻮی ﺑﺎ ﺧﺎﺻﯿﺖ آﻧﺎﺑﻮﻟﯿﮏ ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد .

‫دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل ﺧﻮراﮐﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻗﺮص های ۵ ﻣﯿﻠﯽ ﮔﺮم (آﻧﺎﺑﻮل) و ﻧﻮع ﺗﺰرﯾﻘﯽ آن ﻧﯿﺰ وﺟﻮد دارد (رﯾﻔﻮروﯾﺖ) که ﮐﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ به ﻧﻮع ﺧﻮراﮐﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺎ وﺟﻮد اینکه ﺿﺮرهای آن ﻧﺴﺒﺖ به ﻧﻮع ﺧﻮراﮐﯽ ﮐﻤﺘﺮاﺳﺖ .

‫دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل را به ﻋﻠﺖ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ اﺛﺮ ﺑﺨﺸﯽ ” اﺳﺘﺮوﺋﯿﺪ عضله ﺳﺎز” ﮔﻮﯾﻨﺪ. و مهم ترین کاربرد آن در دوره های افزایش وزن ویژه بدنسازان و افراد لاغر میباشد.

‫وزن ورزﺷﮑﺎر ١ ﺗﺎ ٢ ﮐﯿﻠﻮ در اﺑﺘﺪای ﯾﮏ دوره ۶ هفته ای ﺑﺎﻻ ﻣﯿﺮود و در ﭘﺎﯾﺎن دوره ﺣﺪود ۶ ﺗﺎ ٨ ﮐﯿﻠﻮ وزن اﺿﺎفه میکند که البته ۴ ﺗﺎ ۵ ﮐﯿﻠﻮ عضله اﺳﺖ که ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﺧﻮاهد ﻣﺎﻧﺪ و بقیه آب اﺿﺎﻓﯽ در ﺑﺪن که ﺑﺎ ﻗﻄﻊ دارو ﮐﻢ ﮐﻢ دﻓﻊ ﻣﯽ ﺷﻮد. معمولا این افزایش وزن دوام زیادی ندارد و پس از پایان دوره مصرف و ورزشکار در صورت رها کردن ورزش و تغذیه مناسب به سرعت  به وزن اولیه و یا حتی کمتر از وزن اولیه خود باز میگردد.

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻮده ﻋﻀﻼﻧﯽ در نتیجه اﻓﺰاﯾﺶ و همچنین ﺿﺨﯿﻢ ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖهای ﻋﻀﻼﻧﯽ ﺑﺎ ﺟﺬب ﭘﺮوﺗﺌﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻟﺤﺎظ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯿﺰان ﺟﺬب آب دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل ﻧﺴﺒﺖ به اﮐﺴﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻮده و داروﯾﯽ ﺑﺎ اﺛﺮ ﻧﯿﺮوزاﯾﯽ ﮐﻤﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ به اﮐﺴﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﮐﻤﺘﺮ(ازﻧﻈﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ) اﻓﺰاﯾﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺣﺪود ﻧﯿﻤﯽ از اﻓﺰاﯾﺶ وزن ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺮف اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮن اﺣﺘﺒﺎس آب در ﺑﺪن اﺳﺖ که اﯾﻦ ﻧﺴﺒﺖ در دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺎﺑﻘﯽ ﻋﻮارض اﺳﺘﺮوژﻧﯽ در هر دو وﺟﻮد دارد البته ‫در دﯾﺎﻧﺎﺑﻮل ﮐﻤﯽ ﮐﻤﺘﺮ از اﮐﺴﯽ ﻣﺘﺎﻟﻮن اﺳﺖ

نیمه عمر دیانابول:

نیمه عمر دیانابول حدود سه تا پنج ساعت است یک زمان نسبتا” کوتاه، یعنی یک روز مرتبا” سبب بالا پایین رفتن فشار خون میشوددوره ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دارو در ﺧﻮن ٣ ﺗﺎ ۵ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ که ﺣﺪود ١ ﺗﺎ ٢ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻣﺼﺮف ﻣﻘﺪار آن در ﺧﻮن به ﺣﺪاﮐﺜﺮ رﺳﯿﺪه و ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﯽ ﮔﺮدد. ﭘﺲ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﻗﺮص ها را ﺣﺪاﻗﻞ ‫دو ﺑﺎر در روز ﻣﺼﺮف ﮐﺮد (نه ﯾﮑﺒﺎره همه رو ﻗﻮرت ﺑﺪید)!!!

بهترین روش مصرف دیانبول یک وعده هنگام صبح – یک وعده یک ساعت قبل تمرین و یک وعده بعد از تمرین میباشد. از مصرف قرص قبل از خواب و در ساعت های پایانی روز خوداری کنید بهتر است دوز مصرف دیانابول را به صورت پلکانی افزایش دهید و از مقادیر بسیار کم شروع به مصرف کنید.

عوارض دیانابول:

دیانابول معمولا نسبت به سایر استروئید‌ها دارای عوارض جانبی بیشتری می‌باشد.به همین دلیل استفاده از یک برنامه دقیق و هوشمندانه برای این استروئید برای رساندن کاهش عوارض جانبی به حداقل ممکن ضروری می‌باشد.بدون هیچ شکی‌ دیانابول میتواند حجم بسیاری را برای شما ایجاد کند اما دارای عوارض جانبی نیز می‌باشد که ممکن است سلامت شما را به خطر اندازد.بنابراین با توجه به اهداف خود باید ببینید که مصرف آن برای شما ارزشش را دارد ‌یک خیر؟
واقعیت این است که بسیاری از بدن سازان حرفه‌ای، ورزشکاران و افرادی که سخت افزایش وزن پیدا میکنند تصمیم به عدم استفاده از این استروئید میگیرند و دنبال راهکار‌های ایمن تر میگردند.

از عوارض جانبی دیانابول می توان ریزش مو زدن جوش و سمی شدن کبد، ایجاد نوک سینه ، اختلال در فشار خون و سایر عوارض آندروژنی را نام برد .

اکسی متانول (آنادرول)

اکسی‌ متولون‌ یک‌ استروئیدآنابولیک‌ است‌ که‌ مانند سایراستروئیدهای‌ انابولیک‌ در درمان‌ کم‌ خونی‌ناشی‌ از ضعف‌ شدید مغز استخوان‌ وپیشگیری‌ از عواقب‌ آنژیوادم‌ ارثی‌ و یادرمان‌ تاخیر در رشد، مصرف‌ می‌شود.که البته در بدنسازی برای افزایش حجم عضلانی وقدرت استفاده میشود.

متاسفانه خیلی از مربی نماها برای افزایش وزن ناگهانی و بسیار زیاد شاگردان خود به آنها مصرف اکسی متانول را توصیه میکنند، اکسی متانول به مقدار قابل توجهی بر میزان زور ، استقامت و وزن شما می افزاید اما از طرفی عوارض شدید و جبران ناپذیری را در بدن افراد ایجاد میکند.

مکانیسم‌ اثر: این استروئید انابولیک‌ بادخالت‌ در متابولیسم‌ پروتئین‌ها و تحریک‌اشتها باعث‌ تغییر ذخیره‌ پروتئین‌می‌شوند. همچنین‌ با افزایش‌ تولیداریتروپوئیتین‌ و افزایش‌ میزان‌ گلبول‌های‌قرمز و هموگلوبین‌ باعث‌ بهبود کم‌ خونی‌می‌شوند.که در نتیجه در اثر ورزش باعث افزایش حجم عضلانی و افزایش قدرت میشود.

موارد منع‌ مصرف‌: در صورت‌ ابتلاء به‌سرطان‌ پستان‌، عیب‌ شدید کار کبد،افزایش‌ شدید کلسیم‌ خون‌ و سرطان‌پروستات‌ نباید مصرف‌ شود.

 در صورت‌ وجود ناراحتی‌قلبی‌ یا سابقه‌ انفارکتوس‌ میوکارد باید بااحتیاط مصرف‌ شود.

 این‌ دارو ممکن‌ است‌ باعث‌ کاهش‌ قندخون‌ در افراد دیابتی‌ شود.

تداخل‌های‌ دارویی‌: مصرف‌ همزمان‌ اکسی‌متولون‌ با داروهای‌ ضد انعقاد ممکن‌ است‌باعث‌ افزایش‌ اثرات‌ این‌ داروها شود.مصرف‌ همزمان‌ با سایر داروهای‌ سمی‌برای‌ کبد ممکن‌ است‌ باعث‌ تشدید عوارض‌سمی‌ دارو بر روی‌ کبد  شود.

مصرف دارو باید با حداقل دوزهای ممکن آغاز شود و میزان مصرف به صورت پلکانی افزایش شوذ و هرگز و هرگز از این دارو در دوره های پیاپی استفاده نکنید.

 مصرف‌ رژیم‌ غذائی‌ متعادل‌ از نظرپروتئین‌ و کالری‌ برای‌ دست‌یابی‌ به‌ اثرات‌درمانی‌ مناسب‌ لازم‌ است‌.

مقدار مصرف‌:

دوره مصرف اکسی متانول ۱ تا ۶ هفته است  و سپس با آنتی استروژن های قوی و دارو های دپورتیک ضررهای مصرف این سم را کاهش دهید.

اصولا برای حداکثر اثر بخشی و حداقل کردن عوارض از دوز مصرفی ۰٫۵ میلی گرم به ازا هر پوند وزن بدن استفاده می گردد. ( مصرف ۳ قرص که معادل ۱۵۰ میلی گرم است بیشترین دوز مصرف است.)

عوارض جانبی:

اکسی متانول به خاطر داشتن داشتن شاخه دارویی آلفا الکیلت که این ترکیب باعث جلوگیری از شکسته شدن دارو توسط کبد میشود(غیر فعال شدن دارو در خون) و برای کبد زهراگین است و طولانی شدن دوره مصرفی بیش از ۶ تا ۸ هفته صدمات شدیدی از جمله به هم خوردن تعادل آنزیم های کبد و سمی شدن کبد و ایجاد تومور های خوش خیم و بد خیم در کبد میشود.

آکنه‌ یا روغنی‌ شدن‌ پوست‌،بزرگ‌ شدن‌ کلیتوریس‌ در زنان‌ یا آلت‌تناسلی‌ مردانه‌، خشن‌ شدن‌ صدا در زنان‌،اختلالات‌ قاعدگی‌ و رشد غیر طبیعی‌ مو،افزایش‌ نعوظ در مردان‌، تحریک‌ پذیری‌مثانه‌، حساس‌ شدن‌ پستان‌ها وژینکوماستی‌ از عوارض‌ جانبی‌ دارو هستند.و در استفادهای زیاد و طولانی مدت آسیبهای برگشت ناپذیر کبدی را به همراه خواهد داشت.

به علت عوارض استروژنی بالا  و زهراگین در اکسی متانول استفاده همزمان از آنتی استروژن برای کاهش عوارض فوق حتما توصیه میگردد.

اکساندرولون ( آناوار)

اکس آندرلون Oxandrolone یک استروئید خوراکی ضعیف با عوارض استروژنی بسیار ناچیز می باشد که وقتی در دوزهای کم استفاده گردد عوارض جانبی برای آن گزارش نشده است . اکس آندرلون از معدود استروئید هایی است که میتواند برای کودکان و خانم ها مورد استفاده قرارگیرد زیرا عوارض هورمونمردانه در بدن خانم ها ایجاد نمیکند و همچنین در کودکان نیز باعث توقف رشد استخوان ها و بسته شدن اپوفیز استخوانها نمیگردد .

زنان ورزشکاربخاطرعوارض ناچیزاکس آندرلون می توانند با دوز ١٠ تا ٣٠ میلی گرم از این دارو را با خیال راحت استفاده کنند و نتایج شگفت انگیز آن که افزایش قدرت با مصرف می باشد تجربه کنند. اکس آندرلون معمولا در بسته های ٩٠ تایی که هر قرص شامل ١٠ میلی گرم اوکس آندر لون می باشد موجود می باشد .
اکس آندرلون بیشتر مورد توجه پاورلیفتینگ و پرورش اندام کار ها و ورزشکاران دومیدانی و ورزشکاران که نیاز به افزایش قدرت و توده عضلانی بدون احتباس آب و افزایش وزن دارند مورد استفاده قرار میگیرد از این رو ورزشکار در وزن ثابت افزایش قدرت می یابد .

از لحاظ عملکرد اوکس آندرلون بسیار شبیه وینسترول میباشد تنها تفاوت آن قدرت بیشترتولیدی توسط اوکس آندرلون نسبت به وینسترول و دوام اثر بیشتر وینسترول درخون می باشد .
اوکس آندررلون بیشتر در دوره های خشک کردن و کات کردن بدن استفاده میگردد یعنی به عبارتی بدن ورزشکار با مصرف اوکس آندرلون عضلانی تر به نظر میرسد و عضلات نیز سفت ترو قدرتمندتر میگردند .

آناوار یک استروئید آنابولیک ملایم بوده و فعالیت آندروژنی آن در سطح پایین قرار دارد . از آنجا که آناوار از جمله مشتقات دی هیدروتستسرون می باشد فعالیت آندروژنی کمی دارد در نگاه اول ممکن است تصور کنید خواص استروژنی بیشتری دارد اما متوجه می شوید استروئیدی است که خواص آندروژنی کمتری دارد زیرا عامل احیا کننده ۵ الفا در آن وجود دارد . به عبارت ساده تر آناوار در مقابل آنزیم احیا کننده ۵ الفا واکنش نشان نمی دهد و به شکل قوی تر دی هیدرو تبدیل نمی شود .
زمانی که فعالیت استروئیدی را بررسی می کنیم باید ببینیم در کدام نقطه از بدن قدرت پیدا می کند در مورد اکساندرلون شاهد همان پتانسیل تستسترون نیستیم .
همانطور که می دانید تستسرون قابلیت تبدیل به DHT را دارد و به همین دلیل فعالیت آن در گیرنده های بافت آندروژن بیشتر است در حالی که در بافت ماهیچه ای آندروژن مثل پوست سر, پوست بدن و پروستات کاملا متعادل است این وضعیت دقیقا مشابه وضعیتی است که در مورد سایر مشتقات دی هیدرو تستسرون یعنی پریموبلان و وینسترول مشاهده می کنیم اما همانطور که می دانید این دو استروئید خواص آندروژنی چندانی ندارند.
آناوار از جمله استروئید های خوبی است که به کمک آن می توان قدرت و حجم کیفی عضلات را افزایش داد اما خواص ضعیف موجود در ترکیب شیمیایی آن سبب می شود جزو بهترین استروئید های حجم دهنده عضلات بشمار نرود ورزشکاران پرورش اندام که در مرحله کات عضلات بسر می برند عمدتا از این استروئید استفاده می کنند .

دوره قدرتی و کات ست با اوکس آندرلون :
Oxandrolone ۲۰ – ۳۰ mg / day and Winstrol 50 mg every two days
البته میتوان با مصرف همزمان آن با دیانابول و تستوسترون با افزایش وزن و قدرت توام با هم نتایج بهتری را ا حاصل کرد .
عوارض استروژنی در اوکس آندرلون بسیار ناچیز بوده و همچنین با مصرف آن افزایش فشار خون در ورزشکاران شبیه سایر استروئید ها ایجاد نمیگردد همچنین با مصرف آن تاثیر منفی برکاهش گونادوتروپین نداشته ودر نتیجه عوارض ج انبی که شامل کاهش اسپرم و تستوسترون طبیعی خون می باشد نیز در ورزشکاران گزارش نشده است.

ولی چون اوکس آندرلون نیز از خانواده آلفا الکیلت ها می باشد عوارض جانبی سوء این ترکیب سمی روی کبد وجود دارد و مصرف طولانی مدت آن باعث آسیب های کبدی میگردد.

دوز مصرفی = ۲۰ تا ۱۰۰ میلی گرم روزانه
ماندگاری در تست های کنترل دوپینگ = ۳ هفته
مدت زمان فعالیت در بدن = ۸ تا ۱۲ ساعت

مقالات ارائه شده در این بخش،صرفا جهت افزایش اطلاعات شما در زمینه این داروها می باشد. ضمنا مقادیر گفته شده در این مقالات جنبه تئوری دارند و استفاده از این دارو ها به هیچ وجه توصیه نمی شود.

استنازول (وینسترول خوراکی):

وینسترول نام تجاری استروئید آنابولیک استانازول میباشد. این ترکیب از جمله مشتقات دی هیدرو تستوسترون است اما فعالیت آن کمتر از دی هیدرو تستوسترون میباشد.وینسترول از نظر تکنیکی در گروه استروئیدهای آنابولیک طبقه بندی میشود.تحقیقات نشان میدهد این دارو میل بیشتری به رشد عضلاتدارد در صورتی که میل آن به فعالیت آندروژنی کمتر است.

فرم تزریقی دارو برای کبد نسبتاً سمی بوده و فرم خوراکی نیز در دوز های بالا برای کبد مشکل ساز گردد. البته باید یادآوری کنم که وینسترول تزریقی فرقی با نوع خوراکی آن ندارد !

استانوزولول ، استروئیدی با خواص آنابولیک قوی و اندروژنیک متوسط می باشد که افزایش چشمگیری را در سنتز پروتئین ایجاد نموده و احتباس نیتروژن را بهبود می بخشد . از آنجا که این دارو به استروژن تبدیل نمی شود . مواردی مثل ژینکوماستی ، احتباس آب و ذخیره چربی با الگوی زنانه ایجاد نمی کند . برای دستیابی به بهترین نتایج ضروریست تا در کنار استفاده از استانوزولول ، از یک رژیم غذایی پرپروتئین حاوی ۳/۳ الی ۴/۴ گرم پروتئین به ازای هر کیلو از وزن بدن در طول روز استفاده شود . و به همین دلیل است که بسیاری از ورزشکارانی که استروئیدها را با رژیم های آبگوشت و کوکوسبزی مصرف می کنند ، فقط به عوارض جانبی آن دست می یابند !!!

استانوزولول برای دوره های افزایش وزن سریع مناسب نبوده و معمولاً به عنوان دارویی شناخته می شود که پیشرفت آهسته ، مداوم ، با کیفیت و ماندگاری را در حجم خالص عضلانی ایجاد می نماید . خیلی ها وینسترول را در دوره های دارویی قبل از مسابقه مورد استفاده قرار می دهند ، چون این استروئید به طور مداومی موجب افزایش سطح سختی عضلات می گردد . زمانی که مصرف وینسترول با تزریق دوزهای متوسط پارابولان همراه گردد نتایج حاصله بسیار چشمگیر خواهد بود . همچنین بسیاری از ورزشکاران از مسترون ، اکویی پویز ، یا تستسترون پروپیونات / تستسترون سوسپانشن هم کمک گرفته و مسئله احتباس آب و آروماتیزاسیون را نیز با افزودن یک آنتی استروژن حل می کنند .

مصرف وینسترول اغلب در میان خانم ها هم مشاهده می شود . این ورزشکاران معمولاً از دوزهای کم وینسترول کمک گرفته و در این حالت ، با عوارض جانبی مردانه هم مواجه نمی شوند. البته موارد نادری هم وجود دارد که برخی از این خانم ها دوز مصرف را پابه پای مردان افزایش می دهند . استفاده از اکساندرولون و یا دورابولین در کنار استانوزولول موجب دستیابی به حجم خشک بسیار با کیفیتی در ورزشکاران زن می گردد.

تاثیر استنازول روی بدن چه می‌باشد؟

وینسترول باعث کاهش نشانه‌‌های بیماری آنژیوادم ارثی میشود.وینسترول از احتباس آب درون بدن جلوگیری می‌کند و باعث کاهش علائم این بیماری میگردد.همچنین در بیماری کم خونی نیز این استروئید باعث افزایش تولید سلول‌های خونی میشود.تحقیقات روی حیوانات نشان داده است که وینسترول باعث بهبود رشد عضلات، افزایش تراکم استخوان ها، افزایش تولید سلولهای خون و باعث تحریک و افزایش اشتها میشود.

امروزه وینسترول به وسیله بدن سازان و ورزش کاران برای حفظ عضلات خود و از دست دادن چربی‌ استفاده میشود.توانایی وینسترول در جلوگیری در احتباس آب در بدن میتواند در این زمینه مفید باشد.مقداری از هورمون تستوسترون میتواند به استروژن تبدیل شود و از این طریق باعث احتباس آب در بدن شوند.

به هر حال تستوسترون موجود در وینسترول بسیار ناچیز می‌باشد و باعث احتباس آب نمیگردد.سایت ادکوان دات آی آر همچنین اعتقاد بر این است که وینسترول با افزایش دفع آب از بدن باعث افزایش میزان ادرار میشود.وینسترول با توانایی چربی‌ سوزی خود میتواند باعث افزایش سرعت فرایند چربی‌ سوزی در بدن شده و از حجم کلی‌ چربی‌ در بدن بکاهد.وینسترول همچنین باعث افزایش قدرت بدون افزایش در وزن بدن میشود.

از این جهت این هورمون به عنوان یک داروی محبوب در میان بدن سازان و ورزش کارانی که خواهان افزایش حجم عضلانی و قدرت بدون افزایش چربی‌ در بدن میباشند مورد توجه قرار گرفته است.

عوارض جانبی استفاده از وینسترول چیست؟

سؤ استفاده یا مصرف بیش از حد از وینسترول باعث عوارض جانبی بسیاری میشود.بسیاری از مصرف کنندگان وینسترول بیشتر از حد مجاز استفاده از این دارو استفاده میکنند.مسمومیت کبد یکی‌ از رایج‌ترین عوارض جانبی سؤ استفاده از وینسترول است.از دیگر عوارض جانبی می‌توان به درد مفاصل، بزرگ شدن بافت سینه در مردان و احتباس آب اشاره کرد.افراد مبتلا به بیماریهایی نظیر سرطان سینه، سرطان پروستات و بیماری هایپرکالسمیا (hypercalcemia ) (بیماری که در آن سطح کلسیم در خون زیاد میشود) مجاز به استفاده از وینسترول نیستند.افراد دارای سابقه حمله قلبی، کلسترول خون بالا با دیابت نیز باید در مورد استفاده از این دارو با پزشکان مرتبط مشاوره نمایند.

 

متاسفانه امروزه افراد زیادی از داروهای ممنوعه و استروید های آنابولیک و غیره برای بهبود عملکرد ورزشی خود استفاده میکنند و همواره نوک پیکان استفاده از این مواد نیروزا و استرویدها به سوی پرورش اندام کاران و جامعه بدنسازی بوده، اما این در حالی است از این داروها به عنوان دوپینگ در اکثر رشته ها ورزشی استفاده میشود.

شما باید این نکته را در نظر بگیرید که هر کسی که در گوشه خانه بنشید و مقداری قرص و آمپول مصرف کند، هیچ گاه و هرگز نمیتواند بدن یک بدنساز حرفه ای را داشته باشد و این که بخواهیم زحمت شبانه روزی بدنسازان را با عنوان مصرف استروید و دارو زیر سوال ببریم امر بسیار اشتباهی میباشد

یک نظر

 1. رضا پاسخ

  سلام.ازتون تشكر ميكنم به خاطر مطالب خوبتون.متنو مطالعه كردم و يكي از عوارضي كه استروئيد ها اكثرشون داشتن بزرگ شدن نوك سينه بود.من دو سالي هست كه بدنسازي كار ميكنم و اصلا اضافه وزن ندارم و شكمم هم تفكيك شده ولي نوك سينه من بزرگ شده و از طرفي من اصلا استروئيد مصرف نكردم.به نظر شما اين ميتونه ژنتيكي باشه؟پسر عموم هم مشكلي تقريبا شبيه من داره با اين تفاوت كه اون راحت باهاش كنار اومده ولي من اصلا اين وضعيت رو دوست ندارم…درضمن قبل از اينكه بدنسازي رو شروع كنم همچين مشكلي داشتم و مربي باشگاهمون هم گفت كه اشكالي نداره تمرين كني بعد يه مدت خوب ميشه…اگه امكان داره فقط در حد يه نظر جوابمو بديد ممنون ميشم

  1. Mohammad نویسنده پاسخ

   یکی از عواملی که باعث ایجاد عارضه توک سینه میشود مصرف نامناسب استرویدهاست اما این دلیلی نمیشود که هر کسی تک سینه داشت از استروئیدها مصرف کرده باشد و عوامل دیگیری نیز میتوانند در پیداش این عارضه موثر باشند.
   شما بهتره که با یک پزشک جهت از بین بردن تک سینه های خود مشورت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *