فیگور انفرادی رونی وینکلار مستر المپیا ۲۰۱۸

0

شاید یکی بهترین پیشرفت های تغییرات مثبت امسال را در مستر المپیا ۲۰۱۸ رونی وینکلار داشته باشد که با نمایش بدنی کات تر توانست به مقام سومی این مسابقات برسد.
امسال و برای اولین بار” قهرمان از نگاه تماشاگر ” انتخاب و معرفی شد. رولی وینکلار که در جایگاه سوم المپیا ایستاد ، گویا محبوبیت بیشتری در بین اعضای اکادمی المپیا دارد و تماشاگران او را انتخاب کردند

پی نوشت : شاید این عنوان را بتوان به عنوان محبوب تماشاگر یا بیشترین پیشرفت تلقی کرد اما به عنوان قهرمان کمی دور از انصاف است

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.