قهرمان های بدنسازی

با قهرمان بدنسازی ایران و جهان بیشتر آشنا شوید، این مقالات در زمان معینی نوشته شده و شاید برخی اطلاعات و تعداد قهرمانی های این ورزشکاران در گذر زمان تغییر کرده باشد