تصاویر و نتایج رقابت های دسته ۲۱۲ پوندی مستر المپیا ۲۰۲۱

امروز صبح فینال رقابت های دسته ۲۱۲ پوند پروش اندام مستر المپیا ۲۰۲۱ برگزار شد، با توجه به فراخوانی های داوران از همان ابتدا مشخص بود که رقابت اصلی بین دریک لانسفورد، شاون کلاردیا قهرمان سال گذشته و کمال…