مرور برچسب

آجنا

آجنا چیست؟ مفهوم چشم سوم

خارج از گود ورزش | چشم سوم مفهومی اسرارآمیز دارد. این نظریه به وجود یک چشم نمادی در پیشانی انسان اشاره می‌کند که برای دیدن حقیقت به کار می‌رود و انسان می‌تواند با کمک آن حقایقی را درک کند که دو چشم فیزیکی او قادر به دیدنش نیستند.