مرور برچسب

آرم بلاستر یا جلو بازو آرنولدی

آرم بلاستر موثر برای حداکثر شدن رشد عضلات جلوبازو

ناتوانی عضلانی به زمانی گفته می شود که دیگر نمی توانید با فرم درست بدن وزنه بزنید. اما خیلی از ما با کمک گرفتن از شتاب حرکت یا به کار گرفتن سایر عضلات برای بلند کردن وزنه آن را دور می زنیم. برای رشد عضلات جلو بازو باید از آن ها کار کشید، و…