مرور برچسب

آرژنین و ویتامین سی

راهکارهای پمپاژ بیشتر خون و افزایش دم عضلانی

برای بدنسازان حرفه ای پمپاژ بیشتر خون در عضلات هنگام تمرین بسیار مهم میباشد،  پمپاژ بیشتر خون در ماهیچه ها باعث ورود بیشتر مواد مغذی و انقباض بیشتر عضلات و در نتیجه افزایش سایز و کات عضلانی و کاهش چربی ها میشود.پمپاژ خون و افزایش سرعت…