مرور برچسب

آموزش مصرف پروتئین وی

راهنمای مصرف صحیح پروتئین برای بدنسازان

پروتئین ها مهم ترین درشت مغذی برای بدنسازان میباشند. کربوهیدرات‌ها برای افزایش انرژی خوب هستند و چربی‌‌ها نیز برای سلامت هورمونی مناسب میباشند. اما  این پروتئین ها هستند که میتواند باعث عضله سازی و تغییر فیزیک بدنی شما شوند.در مورد…