مرور برچسب

آنتی اکسیدان های گیاهی

آنتی اکسیدان ها و تاثیر مصرف آنها در بدنسازی

برای پی به بردن اهمیت مصرف آنتی اکیسدان ها برای ورزشکاران و بدنسازان باید ابتدا با رادیکال های آزاد و ماهیت آنها آشنا شوید، وقتی نوع خاصی از مولکول‌های حاوی اکسیژن می‌توانند آزادانه در بدن حرکت کنند، موجب ایجاد نوعی آسیبِ اکسیداتیو و در…