مرور برچسب

آیا کراتین به کلیه آسیب میرساند

بررسی آسیب ها و عوارض احتمالی مکمل کراتین

برخی افراد مخصوصا ورزشکاران مبتدی فکر میکنند که مکمل های بدنسازی عوارض بسیار خطرناک و تخریب کننده ی دارند و به همین دلیل ترس زیادی از مصرف هر نوع از مکمل ها دارند و در سوی دیگر برخی دیگر از افراد وجود دارند که بدون درنظر گرفتن شرایط بدنی…