مرور برچسب

اسامی مستر المپیا 2020

تصاویر و نتایج رقابت های وزن آزاد مسترالمپیا ۲۰۲۰

پرونده ی رقابت های دسته آزاد مسترالمپیا 2020 نیز با قهرمانی قول مصر بیگ رامی به پایان رسید.بیگ رامی که با دعوت مستقیم مدیران مستر المپیا جواز حضور در این رقابت ها را کسب کرده بود با نمایش بدنی حجیم و زیبا توانست با اقتدار ساندوی امسال…