مرور برچسب

اصول خشک کردن عضلات

نکات تغذیه ای برای رسیدن به حجم عضلانی خشک

مانند هر هدف دیگری در بدنسازی رسیدن به عضلات خشک و حجیم بدون رعایت تغذیه مناسب غیر ممکن میباشد، در حقیقت تغذیه مهم ترین نقش را در رسیدن به عضلات خشک بازی میکند در این مقاله از مجله نسل آهن نکاتی مهمی را در رابطه با تغذیه در دوران خشک کردن…