مرور برچسب

افزایش حجم ساق پا

چگونه همانند حرفه ای ها برترین ساق ها را بسازیم

بدنسازی نیاز به توسعه کامل در همه ی ابعاد بدن دارد تک تک عضلات باید به طور کامل رشد کنند یکی از مهم ترین قسمت ها که بسختی رشد میکند عضلات دوقلوی ساق پا استبه همین دلیل در نسل آهن تصمیم گرفتیم تا مقاله ی در این زمینه برای شما آماده کنیم…