مرور برچسب

افزایش حجم عضله کول

با این تمرینات عضلات کول زیبا و بزرگتری بسازید

یکی از عضلاتی که واقعا زیبایی خاصی به بدن شما میدهند عضلات کول هستند و معمولا این عضلات کوچک توسط بدنسازان مبتدی نایده گرفته میشوند. در این مقاله از مجله نسل آهن به بررسی آناتومی این عضلات و برنامه های تمرینی برای ساختن عضلات کول بزرگ تر…