مرور برچسب

افزایش متابولیسم بدن

با مفهوم متابولیسم آشنا شوید

متابولیسم یا سوخت ساز بدن به معنای مجموعه ای از تغییرات فیزیکی و شیمیایی است که در بدن رخ می دهند و آن را قادر می سازند تا به رشد و اجرای فرایند های دیگر خود بپردازد متابولیسم به تجزیه و تحلیل مواد آلی و مرکب بدن می پردازد تا تولید انرژی…