مرور برچسب

افسرده کیست

راهکارهای پیشگیری از افسردگی

مداخلات روان‌شناختی می‌توانند حدود ۵۰ درصد از نمونه‌های جدید افسردگی را در افراد درمعرض خطر زیاد دفع کنند. در سرتاسر جهان بیش از ۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰ نفر دچار افسردگی شدید هستند. از این تعداد، حدود ۱۶،۰۰۰،۰۰۰ نفر در آمریکا زندگی می‌کنند که ۹۰ درصد…