مرور برچسب

اموزش حرکات تمرینی

روش های صحیح انجام حرکت اسکوات

حرکت اسکوات یا اسکات یکی از مهم ترین و پرکاربرد ترین حرکات بدنسازی میباشد و اجرای صحیح آن کمک زیادی به رشد عضلات پا و جلوگیری از آسیب های احتمالی میکنید در مورد فواید حرکت اسکوات در مقاله قبلی به طور کامل صحبت کردیم در مقاله قصد داریم تا در…

کشش پارویی تک دست با دمبل

وضعیت شروع1-دمبل را با دست چپ از بالا بگیرید. (کف دست رو به بدن باشد)2-زانوی راست را با قرار دادن روی نیمکت تخت استراحت دهید.زانوی پای چپ بایستی خم بوده و کف پا نیز روی زمین باشد.3-از مفصل لگن به جلو خم شده و بدن را با قرار…