مرور برچسب

انسولین در بندسازی

عملکرد انسولین در بدنسازی و رشد عضلات

انسولین وظیفه انتقال گلوکوز از سیستم گردش خون به سلول ها را بر عهده دارد و بیماران دیابتی وسایر بیمارانی که در این مورد با اشکال روبرو بوده و توان کنترل میزان گلوکوز خون را از دست می دهند. از انسولین به عنوان دارو برای کنترل بیماری دیابت…