مرور برچسب

انواع میوه مناسب بدنسازی

برای عضله سازی چه میوه های را قبل و بعد از تمرین مصرف کنیم

لازم نیست از میوه‌ها بترسید! با زمانبندی درست میوه‌های مناسب را انتخاب کنید، تا بتوانید به سرعت به اهدافتان دست یابید. میوه‌ها هم مانند هر چیز دیگری که حاوی قند است، در حرفه بدنسازی بد نام شده اند.