مرور برچسب

اوتیمل

اوتمیل صبحانه عالی برای بدنسازان

در مقاله  قبلی مجله نسل آهن در مورد منابع مفید کربوهیدرات ها اشاره کردیم که جودوسر (Oat) یکی از منابع کربوهیدراتی میباشد که شاخص گلیسمیک پایینی دارد واین نقطه مثبتی است. که برای توضیحات بیشتر حتما توصیه میکنیم مقاله قبلی را مطالعه کنید.…