مرور برچسب

ایا زنان بدنساز باید سینه کار کنند

برنامه تمرینی عضلات سینه برای بانوان

خیلی از خانم ها  از کارکردن  بر روی عضلات سینه ای خود  گریزان اند،  در حالی که تمرین دادن این عضلات می تواند نجات بخش آنها بوده و به کلی فرم بدنی آنها را بهبود بخشد. در این مقاله از مجله نسل آهن در خواهید یافت که چرا نباید تمرینات سینه را…