مرور برچسب

برنامه تمرینی رشد عضلات ضعیف

نکات تمرینی مهم برای رشد عضلات ضعیف

همه بدنسازان با توجه به نوع ژنتیک بدن خود عضلاتی دارند که سخت تر از سایر عضلات رشد میکنند و به اصطلاح دیر رشد هستند ، اما شما نباید عدم رشد برخی از عضلات را گردن ژنتیک خود بیاندازید ، بدنسازان آماتور روی نقاط قوت خود تمرکز میکنند، اما…