مرور برچسب

برنامه تمرینی عضلات مرکزی بدن

مزایای تمرین دادن عضلات مرکزی بدن

عضلات مرکزی بدن یا به اصطلاح core یکی از مهم ترین عضلات هستند که هم در ایجاد بدن با ظاهر زیبا و ساختن عضلات شکم شش تکه بسیار مهم میباشند و هم برای تقویت امادگی جسمانی و افزایش توان و قدرت بدنی مهم میباشند.تمرین استحکام مرکز بدن، با…