مرور برچسب

برنامه تمرین حرفه ای بدنسازی حجمی

تمرین و رژیم غذایی سخت گیرانه از نگاه خوزه ریموند قهرمان حرفه ای بدنسازی

یکی از بهترین مسیر هایی که میتواند شما را به موفیت در رشته بدنسازی برساند مطالعه و مشاهده سبک زندگی تمرین و تغذیه بدنسازان بزرگ و حرفه ای و استفاده از تجربیات آنها میباشد.در این مقاله از مجله نسل آهن به نقل از مجله بیشر آنلاین نکات مهمی را…