مرور برچسب

برنامه غذایی کات کردن عضلات

برای داشتن سیکس پک مصرف این مواد غذایی را قطع کنید.

تغذیه مناسب فقط شامل خوردن یک سری مواد غذایی نمیباشد بلکه شامل نخوردن گروهی دیگر از مواد غذایی نیز میباشد. در مطالب قبلی مواد غذایی مناسبی که میتوانستید با مصرف آنها چربی های شکم و بدن خود را کاهش دهید معرفی کردیم اما در این مقاله قصد داریم…