مرور برچسب

بهترین زمان مصرف میوه در بدنسازی

بهترین میوه ها برای بدنسازان و عضله سازی

میوه ها یکی از مهم ترین گروه مواد غذایی هستند که باید به طور مناسب توسط ورزشکاران بخصوص ورزشکاران رشته ی بدنسازی مصرف شوند. متاسفانه برخی از افراد فکر میکنند که میوه ها برای برای بدنسازان مضرر هستند امالازم نیست از میوه‌ها بترسید!…