مرور برچسب

بهترین زمان مصرف ویتامین ها در طول روز

بهترین زمان مصرف ویتامین ها

همان طور که میدانید هر یک از مکمل های غذایی و ویتامین ها زمان مصرف مخصوص به خود را دارند و اگر در زمان مناسب مصرف شوند بهترین بازدهی را خواهند داشتبه طور کلی بهتر است مکمل های مولتی ویتامین را  بعد از صبحانه یا ناهار مصرف کنید، تا راحت…