مرور برچسب

بهترین مکمل برای حجم خشک

بهترین مکمل ها برای افزایش حجم عضلات

افزایش حجم عضلات فرآیند پیچیده و مهمی میباشد و روش های رسیدن به حجم بیشتر برای افراد با تیپ های بدنی و ژنتیک های مختلف بسیار متفاوت میباشد، به طور مثال مکمل کراتین برای افراد لاغر و اکتومورف گزینه بسیار خوبی برای افزایش حجم میباشد اما همین…