مرور برچسب

تاثیر رابطه جنسی در بدنسازی

تاثیر رابطه جنسی بر عملکرد بدنسازان

یکی از سوالات مهمی که ذهن بسیاری از بدنسازان را درگیر میکند ، تاثیر رابطه جنسی و یا خود ارضایی در بدنسازی میباشد، که متاسفانه برخی از پاسخ های غیر علمی و نادرست مشکلاتی را برای بدنسازان نیز ایجاد کرده است. در ادامه این مقاله از مجله نسل آهن…