مرور برچسب

تخم مرغ

سفیده تخم مرغ یا زرده تخم مرغ مسئله این است!

بعد از سینه مرغ و نوشیدنی‌‌های پروتئینی ورزشی رایج‌ ترین منبع پروتئین دیگر برای بدنسازان چیزی نیست جز سفیده تخم مرغ! به این دلیل که سفیده تخم مرغ یک منبع تقریبا خالص از پروتئین می‌باشد و تقریبا ۱۰۰% آن پروتئین می‌باشد و دارای چربی‌ و…