مرور برچسب

تصاویر آرش رهبر در مستر المپیا

تصاویر و نتایج دسته فیزیک کلاسیک مستر المپیا ۲۰۱۸

مستر المپیای امسال هم همانند سال های قبل با استقبال زیاد طرفدران بدنسازی در لاوس گاس آمریکا در حال برگزاری میباشد.این سومین سالی است که مسابقات در دسته جدید فیزیک کلاسیک در این تورنومنت برگزار میشوداولین رشته ای که قهرمانان آن مشخص شدند…