مرور برچسب

تعداد تکرار ها در تمرین

تکنیک تمرینی تکرار تا حد ناتوانی

تکنیک تکرار تا حد ناتوانی یکی از رایج ترین روش های تمرینی است که افراد به خصوص ورزشکاران حرفه ای برای کات کردن عضلات خود از آن استفاده میکنند.مطالعات نشان میدهد که این روش میتواند باعث افزایش قدرت و سایز عضله شود ، در این مقاله از مجله…