مرور برچسب

تغذيه بدنسازي بانوان

نکات مهم برای تغذیه بانوان ورزشکار

همان طور که میدانید تغذیه مهم ترین رکن برای پیشرفت یک ورزشکار به خصوص ورزشکاران رشته های قدرتی و بدنسازی میباشد، اما چه تفاوتی هایی میان تغذیه بانوان بدنسازا با آقایان وجود دارد ؟ بدنسازان خانم چه نکاتی را باید در طول تغذیه روزانه خود رعایت…