مرور برچسب

تغذیه به سبک حرفه ای ها

تغذیه به سبک حرفه ای ها

در نسل آهن همواره به این نکته اشاره کرده ایم که برای ساختن یک بدن مناسب فقط تمرین کردن کافی نمیباشد.شما برای اینکه به اندام ایده ال خود برسید باید تمرین صحیح ، استراحت کافی ، مکمل های ورزشی و تغذیه مناسب داشته باشید. در این مقاله قصد داریم…