مرور برچسب

تغذیه در دوره حجم

ایجاد تغییرات مورد نیاز از دوره کات به دوره حجم

اکنون دوران تابستان به پایان رسیده است.دوره ای که معمولا افراد وارد دوره کات میشوند و با کاهش چربی‌ بدن خود عضلات شش تکه شکم را نمایان میسازند و هر موقع که بتوانند پیراهن خود را برای نمایش عضلات خود در می‌آو‌رند.هدف در این دوره برای…