مرور برچسب

تغذیه مناسب برای بدنسازی بانوان

نکات مهم برای تغذیه بانوان ورزشکار

همان طور که میدانید تغذیه مهم ترین رکن برای پیشرفت یک ورزشکار به خصوص ورزشکاران رشته های قدرتی و بدنسازی میباشد، اما چه تفاوتی هایی میان تغذیه بانوان بدنسازا با آقایان وجود دارد ؟ بدنسازان خانم چه نکاتی را باید در طول تغذیه روزانه خود رعایت…