مرور برچسب

تمرینات ریکاوری بدنسازی

روش های ریکاوری بعد از تمرینات بدنسازی

بی تردید تمرینات بدنسازی بدون داشتن ریکاوری مناسب هیچ فایده ای برای شما نخواهند داشت، فرآیند عضله سازی مسئله پیچیده ای میباشد و فقط به چند ساعت تمرین در طول هفته و خوردن چند وعده غذایی خلاصله نمیشود،قبلا درباره مفهوم ریکاوری و اهمیت آن…

ریکاوری مناسب بعد از تمرینات بدنسازی

یکی از مهترین اصول برای رسیدن به رشد و عضله سازی موثر در بدنسازی ریکاوری و استراحت مناسب میباشد که خیلی از ورزشکاران حتی با مفهوم آن آشنایی ندارند و یا از آن غافل هستند.فراموش نکنید که محافظت از خودتان در برابر صدمات ناشی از یک سری…