مرور برچسب

تمرینات پا در خانه

بهترین حرکات بدنسازی در منزل بخش دوم

همان طور در مقاله قبلی مجله نسل آهن بیان کردیم که اگر به باشگاه بدنسازی دسترسی ندارید میتوانید با ساده ترین وسایل مانند یک کش تمرین مقاومتی و یک جفت دمبل تعداد بسیار زیادی از حرکات بدنسازی را در منزل اجرا کنید و مانع افت بدنی و ریزش…