مرور برچسب

جلوگیری از تمرین زدگی

راه های مقابله با تمرین زدگی

تمرین زدگی یک تله موذیانه می‌باشد زیرا روند آن بر خلاف غرایز طبیعی ما می‌باشد. در اکثر جنبه‌های زندگی‌ ما به همان نسبتی که وقت و تلاش صرف می‌کنیم به همان میزان نیز پاداش‌هایی دریافت می‌کنیم. برای مثال هرچه بیشتر و سخت تر در شغل خود تلاش…